Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.532.873

Khách Online : 26

Tài liệu Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020

15:39 24/06/2021 | Lượt xem : 426

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 426
Xem tài liệu tại link: https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/tai-lieu-hoi-nghi-truc-tuyen-cong-bo-chi-so-46293.html