Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.685.589

Khách Online : 122

Thành phố Hồ Chí Minh: Gán trách nhiệm với cải cách thủ tục hành chính

15:44 07/03/2019 | Lượt xem : 469

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 469
Với những việc đã triển khai được trong một năm qua, các đề án theo tinh thần Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội đã nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của thành phố trong một số công việc, làm cho các quyết định này nhanh hơn, sát thực hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả hơn.


Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trong buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM về cải cách hành chính

Điều này cho thấy, năm 2018 dù trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn, nhưng thành phố Hồ Chí Minh vẫn vượt qua và đạt được nhiều kết quả nổi bật ở các chỉ tiêu quan trọng. Trong đó tăng trưởng đạt 8,3%, thu ngân sách được giao ở mức cao nhưng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, thành phố cũng đã triển khai các giải pháp sáng tạo trong điều hành, phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội là vấn đề mới, chưa có tiền lệ thực hiện. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị, xây dựng, triển khai các nội dung đều phải thực hiện thận trọng, đảm bảo quy trình và thẩm quyền; một số nội dung có ý kiến khác nhau giữa các Bộ, ngành; một số vấn đề mới, phức tạp, có tác động lớn, lâu dài, khi triển khai cụ thể cần nghiên cứu kỹ trước khi xem xét, quyết định.
Do đó, có những nội dung, đề án triển khai chậm so với kế hoạch dự kiến, thời gian áp dụng các giải pháp mới còn ngắn nên chưa tác động mạnh mẽ đến quá trình xây dựng và phát triển thành phố.
Năm 2019, thành phố xác định là năm đột phá thực hiện cải cách thủ tục hành chính và Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội. Theo đó, thành phố xác định cải cách thủ tục hành chính gắn với phân công trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.
Từng phường/xã, quận/huyện, sở/ngành và Ủy ban nhân dân thành phố phải có phương pháp phù hợp để ghi nhận khách quan sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan công quyền này, hàng quý phải công bố được kết quả hài lòng của người dân, doanh nghiệp. 
Hiện nay, các ngành, các cấp và thành phố đang tập trung thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Thành phố sẽ tận dụng những kết quả bước đầu để đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Mục tiêu đặt ra trong năm 2019 là tăng tỷ lệ cải cách hành chính qua mạng cấp độ 3, 4, trong đó đạt 30% hồ sơ được xử lý trực tuyến cấp độ 4. Thành phố cũng sẽ ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tăng số lượng thủ tục thực hiện liên thông nhất là nhóm đầu tư, đất đai, xây dựng.
Lãnh đạo thành phố sẽ chủ động lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp về “độ vênh” giữa thủ tục hành chính và thực tiễn với tinh thần cầu thị và đổi mới nhằm điều chỉnh, tháo gỡ mọi nút thắt, bất cập trong thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp hài lòng hơn.


Nguồn: saigondautu.com.vn