Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.646.759

Khách Online : 61

Các chủ thể tham gia xây dựng chính sách cải cách hành chính ở Nhật Bản (01/11/2020)

Cải cách hành chính là một tiến trình phức tạp và không tránh khỏi những trở ngại, thậm chí là kháng cự, từ phía các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. Chính vì vậy, ở tất cả các quốc gia, tiến trình cải cách hành chính, một mặt được định hướng thống nhất bởi một định chế cụ thể; mặt khác, cần huy động sự tham gia ...
/DATA/2020/11/takada-23_45_56_058.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter