Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.695.498

Khách Online : 171

Ngân hàng Thế giới và Nhật Bản hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế (06/08/2019)

Dự án hiện đại hóa hệ thống thuế sẽ giúp cải thiện hiệu quả quản lý thuế thông qua triển khai quy trình rủi ro toàn diện và tái thiết kế nghiệp vụ, hạ tầng công nghệ thông tin tại Việt Nam....
/DATA/2019/08/q19-09_08_40_387.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter