Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.582.196

Khách Online : 56

Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công và khu vực tư (25/10/2021)

Trong chính sách liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực công với khu vực tư, cần quan tâm tới khâu đột phá theo thần của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: 'Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt'....
/DATA/2021/10/45-23_33_44_207.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter