Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.249.588

Khách Online : 03

Nga tinh giản biên chế quy mô lớn (30/10/2019)

Từ năm 2020, Nga sẽ bắt đầu thực hiện cải cách trong lĩnh vực hành chính công, theo đó sẽ cắt giảm quy mô lớn lực lượng công chức và tăng lương cho những người còn lại....
/DATA/2019/10/a6-13_34_36_039.png?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter