Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.687.358

Khách Online : 124

Cả nước có hơn 45000 dịch vụ công trực tuyến mức cao nhưng tỷ lệ sử dụng còn thấp (15/07/2019)

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến cuối tháng 6/2019, các địa phương đã cung cấp 43.369 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và con số này ở các Bộ, ngành là 1.758 dịch vụ. Tuy nhiên, tỷ lệ dịch vụ phát sinh hồ sơ trực tuyến còn thấp....
/DATA/2019/07/q8-11_11_44_111.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter

  

Kỷ luật công chức về hưu: Ta đang bí, Đức xử ngon ơ (23/05/2019)

Luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức nước ta đều không tính đến việc kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) về hưu.Nguyên nhân sâu xa có khi lại nằm ở chỗ hết sức đơn giản, đó là mấy chục năm trước hầu như không có vụ nào phải đưa CBCCVC về hưu ra xem xét trách nhiệm kỷ luật....
/DATA/2019/05/ky_luat_cong_chuc_ve_huu_ta_dang_bi_duc_xu_ngon_o_1-15_02_10_325.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter