Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.307.623

Khách Online : 40

TỔ CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: LÀM VIỆC VỚI 5 TỈNH TÂY NGUYÊN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ (30/11/2020)

Tại buổi làm việc với 5 tỉnh Tây Nguyên gồm Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông về nội dung cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử diễn ra ngày 16/11, Tổ công tác đã đánh giá tổng hợp tình hình kết quả, khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của 5 tỉnh về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ ...
/DATA/2020/11/a94-11_16_17_788.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter

  

Các chủ thể tham gia xây dựng chính sách cải cách hành chính ở Nhật Bản (01/11/2020)

Cải cách hành chính là một tiến trình phức tạp và không tránh khỏi những trở ngại, thậm chí là kháng cự, từ phía các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. Chính vì vậy, ở tất cả các quốc gia, tiến trình cải cách hành chính, một mặt được định hướng thống nhất bởi một định chế cụ thể; mặt khác, cần huy động sự tham gia ...
/DATA/2020/11/takada-23_45_56_058.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter