Trang chủ > Văn bản cải cách hành chính > Văn bản của tỉnh, thành phố

Văn bản cải cách hành chính
Văn bản của tỉnh, thành phố

Kế hoạch số 6029/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính và Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” năm 2023

Ban hành: 12-07-2023 | Hiệu lực: 12-07-2023

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Quyết định số 451/QĐ-BCĐCCHC ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông

Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 07-04-2023 | Hiệu lực: 07-04-2023

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Kế hoạch số 3033/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh Gia Lai

Ban hành: 23-12-2022 | Hiệu lực: 23-12-2022

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF