Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Sáng ngày 17/4/2024, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS 2023) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index 2023).

Thời gian đăng: 17:30 17-04-2024

Tài liệu Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS 2023), Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023)


Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 18/3/2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ


Thông báo số 53/TB-VPCP ngày 15/02/2024 của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ bảy ngày 02/02/2024


Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển

Chiều 2/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Thời gian đăng: 21:41 02-02-2024

Thông báo số 489/TB-VPCP ngày 28/11/2023 của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ sáu ngày 14/11/2023


Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Chiều ngày 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo.

Thời gian đăng: 16:04 14-11-2023

Tài liệu Phiên họp thứ sáu - Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Tài liệu Phiên họp thứ sáu - Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Tài liệu Phiên họp thứ sáu - Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thời gian đăng: 18:57 13-11-2023

Thông báo số 304/TB-VPCP ngày 02/8/2023 kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ năm ngày 19/7/2023


Phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Sáng ngày 19/7/2023, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ 5 sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp.

Thời gian đăng: 09:49 20-07-2023