Trang chủ > Mô hình/kinh nghiệm > Mô hình/kinh nghiệm trong nước

Mô hình/kinh nghiệm
Cải cách hành chính nhà nước hướng tới sự hài lòng của người dân Thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, gần 40 năm qua, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, đường lối về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà trọng tâm là cải cách nền hành chính nhà nước. Nghị quyết các Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng từ đổi mới (năm 1986) đến nay đều khẳng định cải cách hành chính nhà nước là chủ trương nhất quán, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
Thời gian đăng: 14:30 09-05-2024

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Quyết tâm thực hiện thành công phương châm hành động năm 2024 của Bộ Nội vụ “Kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả” Bài phỏng vấn đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về những kết quả nổi bật trong năm 2023 và định hướng công tác của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ năm 2024
Thời gian đăng: 09:00 02-02-2024

Bình Định: Thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh nhờ đột phá trong cải cách hành chính Với quan điểm “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của chính quyền”, Bình Định đã thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính. Nhờ đó, những năm qua, Bình Định dần trở thành điểm đến đầu tư có sức hấp dẫn cao.  
Thời gian đăng: 21:14 30-12-2023

Chính quyền điện tử: Hà Nội sẽ quyết liệt hơn nữa với công tác chuyển đổi số Thời gian qua, thành phố Hà Nội luôn chú trọng đầu tư trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp và làm nền tảng quan trọng để thành phố phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Thời gian đăng: 17:45 25-12-2023

Hải Phòng: Quyết liệt đẩy mạnh tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến Trong năm 2023, Hải Phòng có tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 90,58%, tăng nhanh so với 2 năm liền kề (20% năm 2021; 60,2% năm 2022). Con số ấn tượng này đến từ quyết tâm của thành phố trong việc đẩy mạnh tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Thời gian đăng: 08:47 25-12-2023

An Giang - Từng bước cải cách hành chính có hiệu quả Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh An Giang năm 2022 đạt 84,22 điểm, xếp hạng 42/63 tỉnh, thành phố của cả nước; xếp hạng 7/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù đã tăng 5 bậc so với năm 2021, tuy nhiên đây vẫn là con số còn khiêm tốn, do vậy An Giang quyết tâm từng bước cải cách hành chính có hiệu quả trong thời gian tới.
Thời gian đăng: 13:30 20-12-2023

Góc nhìn: “Đại giám sát” thực thi kiểm soát quyền lực tại một kỳ họp Kỳ họp thứ 6 vừa qua có lẽ là lần đầu tiên trong một kỳ họp, Quốc hội sử dụng tới 6 trong số 7 hình thức giám sát tối cao của Quốc hội đã được luật định: Xem xét báo cáo của các cơ quan nhà nước; chất vấn và trả lời chất vấn; giám sát chuyên đề; lấy phiếu tín nhiệm; xem xét báo cáo giám sát của cơ quan của Quốc hội; rà soát hệ thống văn bản pháp luật. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết phân tích những hiệu quả thiết thực từ việc tiến hành nhiều hoạt động giám sát trong một kỳ họp Quốc hội.
Thời gian đăng: 16:58 17-12-2023

Góc nhìn: Một số điểm bất cập của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản Được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản đã được các đại biểu Quốc hội quan tâm, góp ý về nhiều vấn đề như: Phạm vi sửa đổi Luật; tài sản đấu giá; cổng đấu giá tài sản quốc gia và hình thức đấu giá trực tuyến; trình tự, thủ tục đấu giá tài sản… Để có thêm góc nhìn chuyên sâu, toàn diện về dự án luật này, Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết: “Một số điểm bất cập của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản” của ThS.Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Kạn.
Thời gian đăng: 14:12 16-12-2023

Ninh Bình: Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính Trong những năm gần đây, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, nhờ thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chất lượng phục vụ, công tác kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.           
Thời gian đăng: 14:02 15-12-2023

Góc nhìn: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đổi mới tổ chức và hoạt động của UBTVQH phải gắn liền với đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; phát huy dân chủ, tăng tính chuyên nghiệp trong tổ chức và hoạt động trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết của TS.Bùi Ngọc Thanh, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về đổi mới tổ chức và hoạt động của UBTVQH và các cơ quan thuộc UBTVQH.
Thời gian đăng: 10:00 15-12-2023