Trang chủ > Mô hình/kinh nghiệm > Mô hình/kinh nghiệm trong nước

Mô hình/kinh nghiệm
Góc nhìn: Thành công kỳ họp thứ 6 - góp phần thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước Sau 22,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp. Với sức lan tỏa mạnh mẽ, Kỳ họp nhận được quan tâm, theo dõi và đánh giá cao của cử tri và Nhân dân cả nước. Kết thúc Kỳ họp thứ 6, Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết “Thành công Kỳ họp thứ 6 - Góp phần thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước” của ĐBQH Trần Thị Thu Đông - Đoàn ĐQBH tỉnh Bạc Liêu.
Thời gian đăng: 17:34 30-11-2023

Góc nhìn: Kết quả kỳ họp thứ 6 với nhiều điểm mới trên cả 3 lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng Sau 22,5 ngày làm việc với tinh thần tích cực, dân chủ, trí tuệ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, sáng ngày 29/11, Quốc hội tiến hành bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp có nhiều đổi mới, công khai, dân chủ với nhiều điểm mới ấn tượng. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết của đại biểu Ma Thị Thúy – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang về kết quả kỳ họp.
Thời gian đăng: 11:00 30-11-2023

Góc nhìn: Kỳ vọng nhiều quyết sách đột phá của Quốc hội sẽ đưa đất nước vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ biểu quyết thông qua một số Nghị quyết quan trọng. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết: “Quốc hội thông qua một số Nghị quyết quan trọng: Kỳ vọng nhiều quyết sách đột phá sẽ đưa đất nước vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển” của đại biểu Tráng A Dương - Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang…
Thời gian đăng: 10:11 30-11-2023

Góc nhìn: Thực hiện các mục tiêu về phát triển văn hoá trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về 02 Chương trình mục tiêu quốc gia. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng bài viết “Thực hiện các mục tiêu về phát triển văn hoá trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTGQ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” của TS.Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.
Thời gian đăng: 08:47 30-11-2023

Góc nhìn: Cải cách chính sách tiền lương khu vực hành chính, sự nghiệp công Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Nghị quyết nêu rõ, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Việc Quốc hội thông qua chính sách này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay để vừa bảo đảm thu nhập gắn với xác định vị trí việc làm, tinh giản biên chế, sử dụng và quản lý hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết phân tích để thấy rõ hơn ý nghĩa của việc thực hiện chính sách cải cách tiền lương
Thời gian đăng: 17:41 29-11-2023

Góc nhìn: Bàn về một số quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản Được trình tại Kỳ họp thứ 6, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết “Bàn về một số quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản” của TS.Nguyễn Thị Thu Hồng, Học viện Tư pháp.
Thời gian đăng: 17:12 28-11-2023

Góc nhìn: Sửa đổi, bổ sung Luật đấu giá tài sản sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự Hôm nay (28/11), Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Để hoàn thiện dự án Luật này và có thêm thông tin liên quan đến vấn đề bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự, Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết: “Sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự” của đại biểu Phan Thị Mỹ Dung - Đoàn ĐBQH tỉnh Long An, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An.
Thời gian đăng: 16:12 28-11-2023

Góc nhìn: Dấu ấn trong hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội Chất vấn là hoạt động giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của các đại biểu dân cử với cử tri, đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan công quyền. Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết của PGS.TS. Đinh Xuân Thảo, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp về “Dấu ấn trong hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội”.
Thời gian đăng: 10:41 26-11-2023

Góc nhìn: Nhà nước mua lại dự án BOT giao thông lỗ kéo dài - nên hay không nên? Bộ Giao thông vận tải đang đề xuất phương án Nhà nước dùng ngân sách để mua lại 8 dự án BOT bị thua lỗ kéo dài. Đây là những dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), tuy nhiên chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện. Thực tế này cũng là vấn đề đặt ra khi sửa đổi quy định về đầu tư xây dựng công trình đường bộ tại Luật Đường bộ đang được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, để đảm bảo có thể thu hút được các nhà đầu tư cho nhiều dự án đường bộ tới đây. Cổng TTĐT Quốc hội xin giới thiệu bài viết Ths.Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, ĐBQH tỉnh Bắc Giang phân tích cụ thể hơn việc Nhà nước mua lại dự án BOT giao thông lỗ kéo dài – nên hay không nên?
Thời gian đăng: 14:05 25-11-2023

Góc nhìn: Một số góp ý đối với dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ Chiều nay (24/11), Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nhằm hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhất là quán triệt quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua và đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu bài viết: “Một số góp ý đối với dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ” của Ths.Nguyễn Minh Tâm - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình.
Thời gian đăng: 10:42 25-11-2023