Trang chủ > Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

Ngày đăng: 26/10/2023