Trang chủ > Giới thiệu

Giới thiệu

Phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Sáng ngày 19/7/2023, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ 5 sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp.
Công tác cải cách hành chính đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực Sáng ngày 19/4/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo.
Các cấp, các ngành, địa phương cần triển khai công tác CCHC một cách thiết thực, hiệu quả Phát biểu kết luận Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chiều ngày 03/02/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: các cấp, các ngành, địa phương cần triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) một cách thiết thực, hiệu quả, có lợi cho người dân, doanh nghiệp, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.
Tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính Ngày 19/10/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo. Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, trong thời gian tới tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính.
Cải cách hành chính phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể Đó là phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo diễn ra sáng nay 09/3/2022 tại Hà Nội.
Tài liệu Phiên họp thứ sáu - Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Tài liệu Phiên họp thứ sáu - Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Chiều ngày 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển Chiều 2/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 Sáng ngày 17/4/2024, tại Trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS 2023) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index 2023).

Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010 Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 09 năm 2001 về việc phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.
Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 11 năm 2011 về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.
Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 07 năm 2021 về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.