Trang chủ > Giới thiệu

Giới thiệu
Phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Sáng ngày 19/7/2023, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ 5 sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp.
Công tác cải cách hành chính đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực Sáng ngày 19/4/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo.
Các cấp, các ngành, địa phương cần triển khai công tác CCHC một cách thiết thực, hiệu quả Phát biểu kết luận Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chiều ngày 03/02/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: các cấp, các ngành, địa phương cần triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) một cách thiết thực, hiệu quả, có lợi cho người dân, doanh nghiệp, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.
Tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính Ngày 19/10/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo. Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, trong thời gian tới tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính.
Cải cách hành chính phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể Đó là phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo diễn ra sáng nay 09/3/2022 tại Hà Nội.

Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010 Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 09 năm 2001 về việc phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.
Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 11 năm 2011 về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.
Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 Nghị quyết số 76/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 07 năm 2021 về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.